سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
بپرهیزید از صولت جوانمرد چون گرسنه شود و از ناکس چون سیر گردد . [نهج البلاغه]